Комитета за сътрудничество на Програма „Правосъдие“ обсъди предстоящото изпълнение на двустранни инициативи

14-06-2024 15:24
„Партньорите и Програмният оператор придават все по-голямо значение на подкрепата по Фонда за двустранни отношения за периода на преход към следващия финансов механизъм. На двустранните инициативи се разчита като на възможност за осигуряване на устойчивост на резултатите на настоящия програмен период и за поддържане и надграждане на постигнатото“. Това заяви днес заместник-министърът на правосъдието Георги Николов, който е и ръководител на Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021, при откриването на Комитета за сътрудничество на Програма „Правосъдие“.
В Министерството на правосъдието, което е Програмен оператор на програма „Правосъдие“ на НФМ, се проведе десетото заседание на Комитета за сътрудничество. То беше инициирано от Норвежката съдебна администрация и премина в хибриден формат. Акцент в дневния ред бе поставен върху предстоящото изпълнение на двустранни инициативи.
Предложенията са съвместно разработени с български институции, изпълнители на предефинирани проекти на програмата от настоящия период – Главната дирекция „Изпълнение на наказанията“, Националното бюро за правна помощ, Националния институт на правосъдието и Висшия съдебен съвет.
Комитетът за сътрудничество е основен инструмент за наблюдение и управление на програмата и в него участваха представители на МП, Дирекцията на Норвежката корекционна служба, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Норвежката съдебна администрация, Съвета на Европа. Като наблюдатели се включиха представители на Офиса на финансовия механизъм, Националното координационно звено, Посолството на Кралство Норвегия в Букурещ. Гости на заседанието бяха бенефициенти на предефинирани проекти.