ГДИН с нова система за оценка на риска от рецидив при пробация

13-03-2024 11:55
Пробационните служби вече ще прилагат актуализиран инструмент за оценка на риска от рецидив и вреди при правонарушители. Новата система е проектирана и внедрена в електронна платформа, така че да улеснява работата на пробационните служители. За целта са обучени близо 300 експерти - ръководители на пробационни служби и психолози, които могат да боравят с актуализирания инструмент и неговата софтуерна версия.
Това са част от основните резултати, които бяха отчетени на заключителната конференция по проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021. Проектът, който се изпълнява от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), е на стойност 1 100 000 евро, като фокусът през изминалите 50 месеца, бе поставен върху подобряване, развитие и надграждане на пробацията и внедряване на алтернативни форми на наказанието лишаване от свобода.
„Постигнатите резултати в сътрудничество с нашите партньори от Кралство Норвегия са от изключителна важност за Министерството на правосъдието и са в изпълнение на реформата в системата за изпълнение на наказанията“, заяви на конференцията заместник-министърът на правосъдието Георги Николов. Той допълни, че отговаряйки на поетите международни ангажименти, всъщност сме надградили компетенциите на служителите, които работят с осъдените на пробация лица.
От своя страна главният директор на ГДИН гл. комисар Ивайло Йорданов заяви, че в рамките на проекта са постигнати всички заложени резултати, като даде пример с новоразработените програми за обществено въздействие „Управление на гнева при домашното насилие” и „Мотиватор”, както и утвърдения Етичен кодекс за пробационни служители.
В събитието от страна на норвежките партньори участие взеха Кристин Франклин, старши съветник в Международния отдел на Норвежката корекционна служба, ръководителите на Пробационната служба Агдер Гейр Яенсен и Вивиан Болдвик Вобеньо и експертът Вили Гийл, които оцениха високо съвместната работа с колегите си от ГДИН и изразиха надежда, че ползотворното сътрудничество с България ще продължи и в следващи периоди.
В заключителната конференция се включиха още представители на Националното координационно звено, на Министерството на правосъдието, ръководителите на Областни служби „Изпълнение на наказанията“, които контролират секторите „Арести“ и „Пробация“. Национални и международни експерти, сред които ръководителят на пробационната служба в Загреб Матеа Сръшен и университетският преподавател Христо Орманджиев, представиха своя принос в реализирането на проекта.