Учебно посещение в Кралство Норвегия на ръководители и практици от системата на ГДИН

06-04-2023 10:19
Ръководители и практици в системата на ГДИН се завърнаха от учебно посещение в гр. Кристиансанд, Кралство Норвегия, където се запознаха с цялостния корекционен процес.
Визитата е в изпълнение на поддейност 1.6 „Учебно посещение на 10 служители от ГДИН и пробационните служби в Норвежката корекционна служба с цел запознаване с практиките и стандартите за обучение и развитие на пробационните служители“, по проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“, Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021.
В периода 27 - 31.03.2023 г. на експертите от ГДИН бе представена организацията на работа, видовете присъди и наказанията, които изпълнява пробационната служба, работата с млади правонарушители, с наркозависими лица, изпълнението на безвъзмездния труд в полза на обществото и електронното наблюдение.
Представена беше и дейността на т. нар. Медиационен борд, който работи с жертвите на престъпления и с лица на възраст от 15 до 24 години, както и дейността на Окръжния съд в гр. Кристиянсанд.
Съвместно с норвежките домакини, служителите на ГДИН посетиха затвора Фроланд, женският затвор Евие, както и Центъра за социална подкрепа, в който бяха представени условията за ползване на различни социални услуги, които осигуряват възможности за обучение, квалификация и заетост на осъдените лица.
Представена беше и цялостната дейност и организация на затворническото общежитие Солхолмен, междуинституционалното сътрудничество с различните държавни и неправителствени организации