Мария Павлова в Петрич: Комитетът на министрите на СЕ приключи наблюдението по "Нешков срещу България"

18-06-2024 17:16
На последното си заседание, проведено само пред дни, Комитетът на министрите на Съвета на Европа е приел финална резолюция за приключване на наблюдението на изпълнението на пилотното решение „Нешков и други срещу България“.
Това съобщи в Петрич министърът на правосъдието Мария Павлова, която откри днес в града нов арест и пробационна служба.
България беше под засилен мониторинг от 2015 г., когато Европейският съд по правата на човека приложи процедурата за приемане на пилотно решение на фона на повече от 20 предишни осъдителни решения, първото от които от 2004 г., както и около 40 висящи жалби, касаещи лошите условия на задържане по смисъла на член 3 от Конвенцията в българските пенитенциарни заведения и липсата на вътрешноправни средства за защита в това отношение.
Сега Комитетът на министрите отбелязва, че с предприетите от България мерки проблемът с пренаселеността е почти изцяло преодолян, материалните условия са значително подобрени, увеличен е размерът на присъжданите от националните съдилища обезщетения в рамките на компенсаторното средство за защита. Някои оставащи въпроси ще продължат да се наблюдават по делото „Кехайов срещу България“, но в рамките на стандартна процедура по наблюдение. В засилена процедура по наблюдение остават единствено проблемите, свързани с медицинската грижа и приложението на специален режим на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“.
 Като пример за усилията на България, министър Павлова посочи откриващият се днес модерен арест и пробационна служба. Капацитетът е за 30 задържани лица, които ще бъдат поставени в еднакви условия за пребиваване, необходими за поддържане на физическото и психическото им здраве.
Спалните помещения отговарят на изискванията за минимална жилищна площ от 4 кв. м., като във всяко има достъп до дневна светлина и чист въздух. Изградена е аспирационна система, която осигурява непрекъсната циркулация на въздуха в спалните и в общите помещения. Всички килии, които са модерно обзаведени, разполагат със собствен санитарен възел и непрекъснат достъп до течаща топла и студена вода. Изградени и оборудвани са медицински кабинет и стая за среща с психолог, стая за свиждане и др. Съвременни условия на труд са осигурени за надзорно-охранителния и административния състав.
 В новата сграда ще се помещава и Пробационната служба на Петрич. Средствата за преустройството на сградата са безвъзмездна финансова помощ в рамките на Програма „Правосъдие“ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 /НФМ/ и са в размер на 1 млн. 416 хил. лв.
В Петрич с правосъдния министър днес бяха главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) гл. комисар Ивайло Йорданов, началникът на ОСИН-Благоевград комисар Милан Миланов, областният управител на Благоевград Георги Динев, кметът на града Димитър Бръчков, ръководители на звена в съдебната система и др.