Второ заседание на Комитета за сътрудничество по Програма „Правосъдие“ за 2021 г.

30-11-2021 15:25
Министерството на правосъдието в качеството си на Програмен оператор беше домакин на второто за тази година заседание на Комитета за сътрудничество по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Срещата се проведе онлайн на 30 ноември 2021 г.
Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова, която е и ръководител на програмния оператор, заяви при откриването, че предизвикателство пред Програмата е преодоляването на забавянето на изпълнението в сравнение с първоначалния график при почти всички предефинирани проекти. Тя изрази увереност, че с усилията на всички страни ще се върви към оптимизиране на общата работа по постигане на целите и индикаторите.
В заседанието участваха председателят и членовете на Комитета, представители на Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Кралство Норвегия, на Норвежката корекционна служба, Норвежката съдебна администрация и на Съвета на Европа, експерти от екипа за управление на Програмния оператор. В качеството си на наблюдатели в срещата се включиха експерти от Офиса ва финансовия механизъм, и от Националното координационно звено.
Съгласно правната рамка на НФМ Комитетът за сътрудничество е основен инструмент за управление и наблюдение на програмата при взаимно сътрудничество между програмния оператор и партньорските организации от държавата-донор.