Първо заседание на Комитета за сътрудничество по Програма „Правосъдие“ за 2022 година

28-06-2022 15:45

Министерството на правосъдието, в качеството си на Програмен оператор, беше домакин на заседание на Комитета за сътрудничество по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Заседанието се проведе в Пловдив на 24 юни 2022 г., като от българска страна взеха участие ръководителят на Програмния оператор Десислава Гайдарова, главен секретар на Министерството на правосъдието, ръководителите на двете програмни области, членове на екипа за управление на Програмата, представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. От страна на държавата донор се включиха представители на Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, на Норвежката корекционна служба, на Норвежката съдебна администрация и на Съвета на Европа. В качеството си на наблюдатели в срещата участваха представители на Офиса на финансовия механизъм, Посолството на Норвегия в Букурещ и Националното координационно звено към Министерския съвет.

На заседанието бе представен напредъкът до момента по 8-те предефинирани проекта на Програмата, както и залегналите предстоящи дейности. Сред обсъдените въпроси бяха още актуализация на изпълнението на Програмата и съвместните двустранни инициативи с партньорите от държавата донор.

От страна на Програмния оператор бе заявена сериозна решимост за качествени резултати, които ще гарантират изпълнението на основните цели на Програмата.

Преди първото присъствено заседание на Комитета за сътрудничество от 2 години насам, гостите имаха възможност да посетят обучителния център за подпомагане социалната включеност на лишените от свобода след тяхното освобождаване в Затвора-Пазарджик, който е първият открит обект по проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“. Гостите успяха да присъстват на място и на правни консултации в ромската махала на Стара Загора. Услугата се предоставя безплатно от мобилни адвокати по предефиниран проект на Националното бюро за правна помощ.

Съгласно правната рамка на НФМ Комитетът за сътрудничество е основен инструмент за наблюдение и управление на програмата съвместно от програмния оператор и партньорските организации от държавата-донор. Заседанията на КС се провеждат два пъти годишно.