В Бургас изграждането на първото у нас преходно отделение - half way house върви по график

23-11-2023 17:15

Бургас: процесът по изграждане на първото у нас преходно отделение, т.нар. half way house, в затворническото общежитие от открит тип „Строител“ към затвора в морския град.

С въвеждането на half way house в пенитенциарната система у нас се слага основата на нова социално-интеграционна концепция за подготовка на лишените от свобода. Търсеният резултат е намаляване на риска от рецидив, за разлика от случаите, в които лишените от свобода биват освобождавани директно.

Задачата пред строителя в Бургас е да ремонтира общежитието и да изгради в двора му новото отделение и административна част. Идейният проект в Бургас предвижда преходното отделение да включва условия и помещения, близки до семейната среда.

Средствата са по проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“ по Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021

По същия проект подобни преходни отделения се обособят в общежитията „Хеброс“ и „Самораново“, съответно към затворите в Пловдив и Бобов дол.