Норвежки експерти предават опит на ръководители на пробационни служби

13-06-2023 11:08
15 ръководители на пробационни служби от страната бяха обучени в рамките на изпълнението на проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на наказанието лишаване от свобода“ (ПДП 3) по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021.
В периода 5-9 юни 2023 г. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ реализира поддейност 1.5 „Провеждане на обучение за повишаване на професионалните компетентности на ръководителите на пробационните служби по отношението на лидерството, формирането на екип и супервизия“ по проекта.
Ръководителите на пробационни служби повишиха професионалните си компетенции по отношение на сформирането на екип, лидерството и супервизията. Водещи на обучението бяха Гейр Йенсън - ръководител на Пробационната служба Агдер и Вили Гилл – пробационен експерт от Норвежката пробационна служба.
Обучението беше съобразено както с индивидуалните особености на конкретните ръководители на пробационни служби, така и с основните приоритети на ГДИН, сред които: придобиване на комуникационни и презентативни умения; формиране на умения за сътрудничество и водене на междуинституционален диалог; решаване на конфликти и изграждане на поведение сред служителите за недопускане на конфликтни ситуации при работа с осъдени лица; мотивиране на персонала и приемане на приоритетите на организацията и не на последно място - формиране на умения за работа с екип.
През месец септември т. г. предстои обучението и на останалите ръководители.