Обявена е обществената поръчка за строежа на новия затвор и обучителен център в Самораново

08-04-2022 01:15

Обществената поръчка за изграждането на пилотен затвор, свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение (Half way house) в с. Самораново, до Дупница, е публикувана на сайта на Портала за електронни обществени поръчки: https://app.eop.bg/today/157530. Крайният срок за подаване на оферти е 16 май 2022 г.

Предметът на обществената поръчка включва строително-монтажни работи, а сред предвидените в инвестиционният проект обекти са: нов корпус на затвора, с 200 килии за 400 лишени от свобода, нова сграда за училище, зала и библиотека за лишените от свобода, нов параклис, нова сграда-център за обучение на персонала и служители, ново преходно отделение за лишени от свобода, нови спортни площадки за спорт на открито за обучаващите се в центъра и др.

Изглаждането на нов затвор и учебен център се реализира по проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ по НФМ.

Дейностите се осъществяват с активното участие и експертиза на норвежки партньори, представители на Университетския колеж на норвежката корекционна система КРУС, Затвора Она и Преходното отделение Сулхолмен.

Основните цели на проекта са насочени към подобряване на материалните условия чрез изграждане на пилотен затвор, подобряване на процеса за обучение на персонала чрез изграждане на нов учебен център, подобряване рехабилитацията на лишените от свобода чрез въвеждане на нови рехабилитационни програми и изграждане на рамка за междуинституционално сътрудничество, актуализиране на инструмента за оценка на лишените от свобода.

Предвижда се дейностите да приключат до март 2024.