Готов е проект на Етичен кодекс за поведение на държавните служители от ГДИН

16-09-2023 15:30

В периода 13-15.09.2023 г. в Учебен център гр. Плевен се проведе работна среща на експертната група по изпълнението на дейност 2.4 „Разработване на нов етичен кодекс и програма за обучение на персонала по професионална етика“ по проект „Повишаване на капацитета на персонала в затворите, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ (ПДП2) по Програма „Правосъдие“.

Целта на работната среща бе да се обсъдят направените предложения и коментари от норвежките партньори и да се изготви първи вариант на проект на етичен кодекс за поведение на държавните служителите от ГДИН към Министъра на правосъдието. Документът ще бъде представен за обсъждане пред началниците на затвори и ОСИН.