Представен бе проект на национален механизъм за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ

10-04-2024 13:51
Проект за създаване на Национален координационен механизъм за ефективно изпълнение на решенията на Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) бе обсъден от представителите на съдебната власт, неправителствения сектор, академичните среди и администрацията.
Към момента в България липсва нормативна уредба на процеса на изпълнение на решенията на ЕСПЧ, която да посочи компетентните органи и уреди съответна процедура.
В проект на постановление е предвидено създаването на консултативен съвет към Министерския съвет, експертна група към него и секретариат, както и подробна процедура по изпълнение на решенията. Координацията ще се случва на две нива - политическо и експертно, с ясната цел да се осигури ефективност и устойчивост на процеса по изпълнение на решенията.
Съществен принос за изготвянето на документа имат агентите на България пред ЕСПЧ към Министерството на правосъдието и стъпва върху детайлен анализ на причините за неефективното изпълнение на решенията и сравнително-правно проучване на подобни успешни практики.
Дейността по подготовката на документа се финансира от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 по проект изпълняван от дирекция „Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ“, в Министерство на правосъдието.