Експерти от Кралство Норвегия се запознаха с условията в затворите в страната

14-10-2018 11:16

В периода 10-12 октомври 2018 г. се проведе работното посещение на нашите партньори от Кралство Норвегия. Съвместно с представители на Министерството на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ те посетиха Затвора във Враца и затворническо общежитие от открит тип "Керамична фабрика". В Пловдив разгледаха затвора, затворническото общежитие „Хеброс“ и Пробационната служба в града. Всички тези обекти са включени в новия програмен период на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.
В Министерството на правосъдието се проведоха разговори, които бяха фокусирани върху основните моменти на настоящото сътрудничеството, но акцентът бе върху краткосрочните задачи, залегнали в план-графика за следващите 2 години.