Националното бюро за правна помощ сформира екипи за правна помощ на хора, живеещи под прага на бедност и пострадали от домашно насилие

24-11-2020 11:30

Над 250 представители на уязвимите социални групи в малките и отдалечените райони на областите Стара Загора, Велико Търново и Варна ще получат първична правна помощ в това число жертви на домашно насилие, жени, деца и представители на малцинствени общности.

Това стана ясно по време на откриващата конференция по проекта на Национално бюро за правна помощ  „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, който се финансира от Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Партньор по проекта, който ще се осъществява в следващите 36 месеца, е Норвежката съдебна администрация.

За целта ще бъдат създадени мобилни екипи от адвокати и ромски медиатори в трите области, които ще предоставят първична правна помощ и ще повишат информираността на населението по отношение на защита на правата им.

В събитието на място и чрез видеоконферентна връзка участие взеха заместник-министърът на правосъдието и ръководител на Програмния оператор по Програма „Правосъдие“ проф. Николай Проданов, председателят на Националното бюро за правна помощ (НБПП) Наталия Илиева, заместник-омбудсманът Елена Чернева, представители на Норвежката съдебна администрация, представители на институциите, неправителствени организации и адвокати от страната.

„Очаква се случаите с насилие да бъдат докладвани на компетентните органи, а на пострадалите да се окаже и психологическа помощ“, заяви ръководителят на проекта адв. Диляна Гитева.

В рамките на проекта ще бъде разработена онлайн платформа, чрез която ще се осъществява първични правни помощ, като е предвидена и възможност консултации да се правят и на анонимни потребители, при заявено тяхно желание.

Основната цел е да се подобри достъпът на гражданите, живеещи под прага на бедност до първична правна помощ, а също НБПП да разгърне обхвата на дейността, си за да стигне до новите целеви групи.

„Ще работим за създаване на добър координационен механизъм за защита на жертви от домашно насилие и насилие по полов признак с общините, социалните служби, съда, прокуратурата и местните структури на МВР“ за сега в пилотните центрове, като целта е този механизъм да заработи в цялата страна, заяви Наталия Илиева, председател на НБПП.

Заместник-омбудсманът Елена Чернева подчерта, че темата за домашното насилие е в дневния ред и на Омбудсмана и увери, че ще се търсят съвместно пътища и решение, които да доведат в дългосрочен план до желаната устойчива промяна за защита правата на гражданите от уязвимите социални групи.

Ивар Армстад от Норвежката съдебна администрация обясни, че предоставянето на правна помощ на уязвимите групи е предизвикателство, пред което са изправени и колегите му в Норвегия. Той бе категоричен, че работата по проекта ща засили двустранните отношения между НБПП и Норвежката съдебна администрация.

Проф. Николай Проданов пожела успех на проекта и подчерта, че неговото изпълнение е от особена важност за реализиране на общите цели поставени от Министерството на правосъдието и норвежките партньори.