Зам.-министър откри дискусия за прилагане на специализирани програми, насочени към извършителите на домашно насилие

25-03-2024 12:05
За ограничаване и изкореняване на проявата на домашно насилие в българското общество е необходимо провеждане на последователна държавна политика, която да координира и извършва оценка на дейността на всички, ангажирани с разрешаването на този проблем. Това заяви днес заместник-министърът на правосъдието Георги Николов, който откри публична дискусия на тема „Проблеми, свързани с прилагането на специализираните програми за обществено въздействие, насочени към извършителите на домашно насилие и възможностите на пробацията“.
Форумът се провежда по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван от Националния институт на правосъдието, с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.
Заместник-министър Николов бе категоричен, че в последно време от страна на държавата са предприети сериозни действия в тази посока и припомни приетите съществени изменения в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), разработеният в Министерството на правосъдието Национален координационен механизъм, в който са разписани конкретните ангажименти и начинът на взаимодействие между отговорните институции и доставчиците на специализирани услуги, както и разработваният в момента нов Правилника за прилагане на ЗЗДН.
В дискусията участват съдии от районно и окръжно ниво, прокурори, експерти от неправителствения сектор. Служители от пробационната служба в Агдер, Кралство Норвегия представиха програми за работа с извършители в Норвежката корекционна служба. А опитът на пробационните служби у нас и по-конкретно програмата за обществено въздействие „Управление на гнева при домашно насилие“ бяха презентирани от пробационни служители от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
Целта на дискусията, която продължава и утре, е да бъдат обсъдени възможностите на специализираните програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева за извършители на домашно насилие, практическите проблеми, свързани с прилагането им на национално ниво, както и необходимите мерки за преодоляване на констатираните трудности в практиката.