Заместник-министрите Мария Павлова и Иван Демерджиев откриха центровете за безплатни правни консултации на хора, живеещи под прага на бедност

24-06-2021 13:10

За успешно реализиране на съдебната реформа е от изключително значение да се подобри достъпът до правосъдие, най-вече на хората от уязвимите социални групи, за което Министерството на правосъдието работи активно в последните месеци.

Това заяви заместник-министърът на правосъдието Иван Демерджиев при посещението си в центъра за предоставяне на безплатна правна консултация на хора от уязвими социални групи в област Варна.

В областите Варна, Стара Загора и Велико Търново от два месеца работят активно мобилни групи от адвокати и ромски медиатори, които предоставят правна консултация на хора, живеещи под прага на бедност, в отдалечени населени райони и хора от ромската общност.

Екипите са сформирани по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм, който се изпълнява от Националното бюро за правна помощ (НБПП).

Предоставя се безплатно конкретна правна информация за начина, по който гражданите могат да защитят правата си, включително и чрез завеждане на дела, като фокусът е върху домашно насилие, насилие срещу деца и насилие, основано на пола.

„До този момент мобилни групи са осъществили общо 433 консултации, като 304 от тях са направени на терен, в отдалечен район, квартал или на място, на което се намира нуждаещият се от консултация“, заяви председателят на НБПП Наталия Илиева и допълни, че се работи за създаване на координационен механизъм, чрез който институциите, имащи отношение към проблемите свързани с насилие, да си взаимодействат, така че пострадалите да получат правна, медицинска и психологическа помощ и подкрепа.

По-рано вчера заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова посети центъра за безплатна правна консултация в ромския квартал „Лозенец“ в Стара Загора, като лично доби впечатления от процеса на работа на мобилните екипи.  

„За добрите резултати по изпълнение на проекта е от голямо значение тясното сътрудничество между мобилните екипи, общински власти, местните социални служби и структури на МВР, и на прокуратурата“, заяви Павлова и допълни, че очаква случаите на домашно насилие и насилие над деца да бъдат насочени до компетентните институции – полиция, прокуратура, органи по закрила.

По думите й зад най-честите въпроси, свързани с родителски права и развод,  се крият проблеми свързани с насилие над жени и деца. „Ролята на адвокатите е и да създават доверие у хората, така че те да споделят първоизточника – основния проблем.“

Ръководителят на проекта адвокат Диляна Гитева обяви, че предстои да бъдат обучени  над 300 адвокати в страната по темите свързани с насилие, основано на пола, домашно насилие и дискриминация. Тя благодари на Норвежката съдебна администрация, която е партньор по проекта и оказва безценна помощ с опита си по тази толкова чувствителна тема. 

Заместник-омбудсманът на Република България Елена Чернева присъства на консултация в центъра за правна помощ във Велико Търново.  Тя акцентира върху тома, че проблемът с домашното насилие остава главно в рамките на семействата. „Институцията на омбудсмана, НБПП и Адвокатските съвети, към които има създадени Регионални центрове за консултиране в края на миналата година, подписаха меморандум, по силата на който ще си сътрудничат за решаване на проблемите на социално слаби граждани и граждани от уязвими социални групи“, обясни Чернева.