Инспектори от затворите в страната се обучаваха как да оценяват риска по нова програма

29-03-2024 15:42
Две обучения за прилагане на новия „Български инструмент за оценка на риска, нуждите и силните страни на лишените от свобода“ – BRiNSAT, се проведоха в периода 18-29 март 2024 г. В събитията се включиха инспектори „Социална дейности и възпитателна работа“ и инспектори „Пробация“ от затворите в страната.
Обученията на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ са в рамките на проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.
На принципа на каскадните обучения, общо 120 служители на затворите бяха обучени за работа с новия инструмент за оценка на риска, нуждите и силните страни на лишените от свобода BRiNSAT и неговата дигитална версия – надграден модул в Информационната Система „Изпълнение на наказанията“ (ИСИН).
Водещи на обученията бяха служители на затворите, преминали обучение за обучители и представители на фирмата изпълнител Контракс АД. Предстои пилотиране на инструмента в затворите.
Това са последните обучения в рамките на проекта. За работа с новоразработените рехабилитационни програми, учебни програми и инструмента за оценка на риска, се проведоха общо 15 обучения на различни категории служители на затворите.