Преводът на ръководството за базата данни на ЕСПЧ на български език е изготвен с финансовата подкрепа на НФМ

30-11-2021 15:37

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. е изготвен преводът на ръководството за потребителите на интерфейс на базата данни на Европейския съд по правата на човека – HUDOC.

Съдът отбеляза официално стартирането на потребителския си интерфейс на български език на 8 ноември 2021 г.

Преводът на ръководството, както и на последните решения на ЕСПЧ срещу са България са изготвени по проект „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ“, изпълняван от Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ“ към Министерство на правосъдието.