Междуведомствена работна група на учебно посещение в затвора Фроланд и Университета Агдер

13-12-2023 16:03
Последно учебно посещение в Норвегия за тази година реализираха експерти, които работят по проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ (ПДП3), Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021.
Членове на делегацията бяха участници в междуведомствената експертна група по проекта, сред които: представител на дирекция „Съвет по законодателство“ в Министерство на правосъдието, прокурор от Софийска градска прокуратура, преподавател по Наказателно право в Института за държавата и правото при БАН и по „Наказателно право“ и „Международно наказателно право“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и практици от сектор „Пробация“ при ГДИН.
В периода 04 декември – 07 декември 2023г. те се запознаха с практиките в областта на алтернативните санкции и мерки, с цел инкорпориране на добри практики и модели за законодателни промени. Домакин на посещението беше Корекционната служба в гр. Кристиансанд, Кралство Норвегия. В рамките на визитата експертите посетиха затвора Фроланд и Университета Агдер (UIA), където бе представена дейността и сътрудничество между пробацията и прокуратурата.
Припомняме, че междуведомствената работна група имаше за задача да направи преглед на настоящата законодателна рамка и да анализира европейските практики. Дейността й приключи с изготвяне на Анализ на настоящата законодателна рамка, свързан с алтернативните санкции и мерки на наказанието „лишаване от свобода“.