Представители на 12 затвора в обучение за медицински грижи

06-03-2024 14:40
40 представители на медицинския и немедицински персонал от всичките 12 затвора в страната преминаха през 5-дневно обучение по програма, изготвена в съответствие със Стратегията за предоставяне на медицински грижи в затворите в България.
Събитието се състоя в София, в периода 19-23 февруари т.г., в изпълнение на дейност 2.4.3 „Обучителна програма за медицински и немедицински персонал, включително тренировъчен модул за превенция на BURN OUT синдрома“ на ПДП 2 по проект „Повишаване капацитета на персонала в затворите, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ (ПДП 2) по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021.
По време на обучението бе направен обзор на законодателството в предоставянето на медицинските грижи и медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода и бе предоставена информация за риска от заразяване от туберкулоза, профилактични дейности и скрининг в местата за лишаване от свобода.
Интерес предизвикаха презентациите, включени в тренировъчния модул за превенция на BURN OUT синдрома, като участниците бяха запознати със стреса и професионалното прегаряне, възможностите за лечение и методите на терапия. Представен бе и опитът на Испания по темата. Самоувреждане и суицид при корекционните услуги и Протоколи за превенция на суицида, бяха сред темите, които разискваха още обучаемите.
Гости и експерти на обучението бяха Андреш Басконес Перес-Фрагеро –психолог в затвора в гр. Севилия, Испания, международен експерт по дейност 2.4.3, д-р Захари Зарков, директор на дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ в Национален център по обществено здраве и анализ, външен експерт по дейност 2.4.3 и главен инспектор Росица Димитрачкова – началник на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ при ГДИН. Събитието бе открито от Даниела Пейчева от отдел „Международно сътрудничество и обучение на персонала“ при ГДИН, а като наблюдател на дейността консултантът на Световната здравна организация за България Нела Вампорова-Петерс приветства участниците.