Подобрено управление на ресурсите на територията на община Белоградчик, Община Ружинци и Община Чупрене

Име на проекта: Подобрено управление на ресурсите на територията на община Белоградчик, Община Ружинци и Община Чупрене

Номер на проекта: BGENVIRONMENT-3.002-0002-C01

Бенефициент: Община Белоградчик 

Партньори

  • ОБЩИНА РУЖИНЦИ
  • ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
  • VALUEMAKERS AS

Бюджет: 299 090, 44 евро

Начало на изпълнението: 14.03.2023г.

Продължителност:  21 месеца