СПИСЪЦИ С ПРЕДOСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ DE MINIMIS, В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 ПО ПРОГРАМА „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

СПИСЪЦИ С ПРЕДOСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ DE MINIMIS, В СЪОТВЕТСТВИЕ С  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 ПО ПРОГРАМА  „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

 

Списък на отпуснатите минимални помощи по процедура BGENVIRONMENT-2.003 - „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“