СПИСЪЦИ С ПРЕДOСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ DE MINIMIS, В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 ПО ПРОГРАМА „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“