Покана за двустранна инициатива „SCIRENA II“ по фонда за двустранни отношения

На 22 Декември 2023 г., Програмният оператор по програма „Опазване на околната среда и климатични промени” (BG ENVIRONMENT), финансирана от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 публикува обява за финансиране на инициатива „SCIRENA II – Диагностичен анализ на морската околна среда в Черно море по отношение на военните действия на територията на Република Украйна“. Инициативата е предварително одобрена от Комитета за сътрудничество на Програма ООСКП по ФМ на ЕИП 2014-2021

В рамките на инициативата на фокус е възможността провежданите военни действия и употребата на оборудване (боеприпаси, гранати, ракети, дронове и др.) да окажат негативно въздействие върху морската околна среда - като замърсяване, причинено от изхвърляне на непречистени отпадъчни води, увеличено количество морски отпадъци, акустично замърсяване и др.

Крайният срок за  подаване на проектни инициативи е 15.01.2024 г.

Насоките за кандидатстване и свързаните с тях документи (на английски език и български език) са публикувани на www.eeagrants.bg

 

APPLICATION DOCUMENTS TO DOWNLOAD

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СВАЛЯНЕ