ВАЖНО!!! Информационен ден - УЕБИНАР по "Малка грантова схема кръгова икономика" по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“

29-04-2020 15:19

Уважаеми участници,

Поради непредвидени обстоятелства, възникнали в последния момент, Ви информираме, че информационния ден по "Малка грантова схема кръгова икономика"  предвиден за провеждане на 13.05.2020 г. се отлага.

Допълнително ще получите информация за новата дата за информационен ден.

Регистрационните форми на участниците ще бъдат автоматично прехвърлени към следващата дата за регистрация.

Програмния оператор поднася своето извинение за причиненото неудобство.