Ръководство за бенефициенти при изпълнение на проекти по Програма ООСКП

29-01-2021 12:55

Ръководството за бенефициенти за изпълнението на проекти по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г., както и приложенията към него са достъпни тук - https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/dokumenti