Работно посещение по проект BGENVIRONMENT-3.001-0004 "Училище без отпадъци" беше организирано до Трондхайм

09-11-2023 15:20

Представители на проектните партньори по проект BGENVIRONMENT-3.001-00-04 "Училище без отпадуци", финансиран по Програма "Опазване на околната среда и климатичните промени" на ФМ на ЕИП 2014-2021г., взеха участие в работно посещение до общинското рециклиращо предприятие TRV Trondheim Renholdsverk в Трондхайм, Кралство Норвегия. 

По време на посещението пред българските експерти бяха представени организацията на разделно събиране на отпадъци в община Трондхайм, както и стратегия за намаляване на хранителните отпадъци в домакинствата. Основната цел  беше насърчаването на кръговата икономика сред младите хора.