Проведе се информационно събитие и семинар за създаване на партньорства по програма ООСКП

09-05-2019 17:22

На 8-9 май, 2019 се проведе информационно събитие и семинар за създаване на партньорства по програма „Опазване на околна среда и климатични промени /ООСКП/“, финансирана по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

С информационното събитие се постави началото на изпълнението на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. През втория ден на събитието се създаде платформа за изграждане на успешни партньорства между български и чуждестранни бенефициенти.

Беше предоставена детайлна информация относно обхвата на програмата и областите на финансиране. В събитието участваха представители на български общини, научни организации и представители на бизнеса. От страните – донори активно участие в събитието взе донорския програмен партньор – Норвежката агенция по околна среда (Norwegian Environment Agency), както и Норвежки университет за природни науки, Институт за морски изследвания, Норвежка група по горско стопанство и други.

1 Bulgaria, Info day and Matchmaking seminar, May 8-9, 2019 Svein DPP

2 Lene Buhl-Mortensen EEA-Bulgaria- -IMR-Norway

3 Anders Jelmert Jellyfish_Sofia_aj

4 Dag BorgnesNorsk Energi BG ENV 2019

5 Madlen 08052019 GBN presentation_Circular Economy

6 Siguurd Ole Ruud Presentation Bulgaria 7-8. May 2019

7 Vidar Berg Matchmaking Sofia

8 Bilateral-presentation

9 Opening remarks by the DPP

10 Environment protection and climate change presentation