Посещение за изграждане на капацитет за улавяне и съхранение на въглеродни емисии

10-04-2023 16:15

Българска делегация участва в работно посещение за повишаване на капацитета в областта на улавянето и съхранението на въглеродни емисии в Нидерландия и Норвегия в края на м.март т.г.

Инициативата беше осъществена от Програмния оператор по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ в рамките на Двустранния фонд на Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Целта на посещението беше запознаване с достиженията на различни технологии за намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2) в атмосферата, които вече са реализирани или са в процес на изграждане в Западна Европа.

Улавянето и съхранението на въглерод е една от  технологиите, припозната  от редица ДЧ за постигане на климатична неутралност, но за целенасоченото й налагане следва да се работи ефективно, с оглед осигуряване на необходимата правна рамка, както и на инвестиции на ниво ЕС.

Като част от работната програма, българската група проведе срещи с представители на норвежките и холандските институции за обмяна на практики за улавяне и съхранение на въглеродни емисии. Основни интереси и дискусионни точки бяха регулаторната част от транспортирането и съхранението на CO2, издаване на необходимите разрешителни на обекти за улавяне и съхранение на CO2, основни предизвикателства при изготвянето на необходимото законодателство и създаването на регулаторна база, както и споделяне на знания и опит от експерти в управлението на проекти от подобен тип.

Норвегия притежава богат опит в сферата от 1996-та година, а към момента е във финална фаза на строителство на едно от най-големите подводни хранилища за съхранение на въглеродни емисии в Европа, “Northern Lights”. Площадката към хранилището бе посетена от българските делегати по време на пътуването, като бяха обсъдени както технически детайли по изпълнение на проекта, така и кампанията за информираност на обществото по темата, свързана с улавяне и съхранение на въглеродни емисии.