ПО стартира обучения за изпълнение на проекти по Програма ООСКП

18-03-2021 14:52

Започнаха обученията на бенефициенти по изпълнението на проекти по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП). Първите две бяха по Предефиниран проект 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ и „Малка грантова схема за намаляване на морските отпадъци“. Те се проведоха в онлайн формат на 16 март и 18 март, като участващите в тях бяха над 40 човека.

Обученията имаха за цел да подпомогнат бенефициентите и техните партньори в прилагането на основните принципи на управление и отчитане на договори за безвъзмездна и правна финансова помощ по програмата.

Темите, застъпени в рамките на обученията бяха свързани с изпълнението на основните задължения и отговорности на бенефициентите, избор на изпълнители и възлагане на обществени поръчки, режим на държавни помощи, финансово отчитане на дейностите, искания за плащане и други.

Изпълнителите на проектите имаха възможност да зададат своите въпроси в края на всяко събитие. Те получиха експертни отговори от екипа на Програмния оператор (ПО).

Обученията по запознаване с детайлите при изпълнението на проекти продължават и занапред.

 

*Предефиниран проект 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ се изпълнява от Национален доверителен екофонд в партньорство с общините София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Русе, Стара Загора, Сливен и норвежкия партньор Norwegian Association of Local and Regional governments (KS).

„Малка грантова схема за намаляване на морските отпадъци“ се изпълнява от 5-те общини от Черноморския регион – Бургас, Поморие, Несебър, Приморско и Белослав. В техните проекти си партнират, както с български, така и с чуждестранни организации от страните донори.