Намиране на екологични, енергийни и иновационни решения в България

22-02-2024 14:40

Партньори от Норвегия, Исландия и България се срещнаха в София, за да обсъдят как проектите, финансирани от Програмите за околна среда, енергетика и иновации допринасят за „зеления“ преход в страната.  Финансовият Механизъм и Норвежката безвъзмездна финансова помощ са разпределили около 70 мил. евро в проекти, чиято цел е постигане на по-чиста околна среда, повече възобновяеми енергийни източници, зелен растеж и справяне с климатичните промени в България. Безвъзмездната финансова помощ от Норвегия въплъщава целите на Европейската зелена сделка чрез инвестиране на средства в сферата на устойчиви и иновативни проекти в Европа. Зелената сделка има за цел да превърне Европа в първия климатично неутрален континент и във финансовия период 2014-2021 година, финансовата помощ допринесе с повече от 450 мил. евро, които бяха инвестирани в належащи проекти. С финансовото подпомагане от Норвегия в размер на 70 мил. евро, България успя да постигне значителни резултати свързани с подобряването на морската среда в Черно море, намалявайки емисиите газ, но повишавайки използването на чисти енергийни източници и развивайки еко съобразни услуги и продукти.

Морската среда в България, особено в Черноморския регион, е под натиск. Въпреки това финансирането засилва мониторинга и опазването на качеството на водата в региона. Законодателството на ЕС задължава България да поддържа добро екологично състояние на своите води, а подкрепата от ЕАОС и безвъзмездната помощ от Норвегия позволи на страната да  позволи на страната да подобри способността си да прави това по задоволителен начин.  "Грантовете на ЕИП и Норвегия играят решаваща роля за опазването на морската среда в Черноморския регион. Последният не получава национално или европейско финансиране. Следователно грантовете са важни не само за България, но и за други страни в региона." Това сподели Силвия Рангелова, директор на дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество" в МОСВ София. Подобряването на морската среда на Черно море е част от Програмата за околна среда, която възлиза на стойност от 13 мил. евро в България, която също така финансира проекти, свързани със смекчаване на климата, образователни инициативи, кръгова икономика и оценяване на природата.

Норвежката и исландската делегация имаха привилегията да посетят шест вдъхновяващи проекта по трите програми, като всички демонстрираха постигнатите резултати. Първата спирка на делегацията беше в община Бобов дол, разположена в югозападния район, където общината изпълнява иновативен проект по Програма „Околна среда“, който включва система за производство на водородно-кислородна смес чрез електролиза на водата. Инициативата демонстрира как безвъзмездната финансова помощ позволява един справедлив и приобщаващ преход към по-екологична икономика в райони, които са уязвими от закриването на въгледобивната и минната промишленост. Общата цел на проекта е намаляване на емисиите на  парникови газове и адаптиране към и смекчаване на изменението на климата.   

Община Благоевград може да бъде пример за това как се използват средствата в страната. Тук по проект по Програмата за околна среда са монтирани слънчеви панели в 18 детски градини и три социални заведения в цялата страна, което води до спестяване на енергия от около 150 000 kWh годишно. Очаква се тази инициатива да има положително въздействие върху околната среда чрез намаляване на въглеродните емисии и насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници.  Фокусът на проекта върху детските градини и социални институции се очаква да окаже влияние върху образователните действия на около 1000 деца и работната среда на близо 200 служители. Акцентирайки върху детските градини и социалните заведения ще помогне за подобряването на качеството на образованието и благосъстоянието на персонала в Община Благоевград. Освен това, по програма Енергетика, грантовете на ЕИП и Норвегия са финансирали инсталирането на геотермална енергия в България. Това има пряко и положително въздействие върху енергийния сектор на страната. Части от общия бюджет на програмата от 28 милиона евро са насърчили това развитие чрез проекти за геотермално отопление и енергийна ефективност, като обществените сгради са свели до нула потреблението си на енергия. 

Делегацията също посети НАСЕКОМО, стартираща компания финансирана от Програмата за иновации, чиято цел е развитието, разработването на пилотен център за произвеждане на устойчив протеин от насекоми, които е използван за добавка към храната за животни, чийто оператор е Innovation Norway. С подкрепата на Финансовия Механизъм и грантовете от Норвегия, НАСЕКОМО разработиха технологии за оптимизиране на производството на устойчив и еко-съобразен протеин от насекоми в индустриален мащаб. Ако компанията постигне резултат, тя има потенциал да намали емисии на въглероден диоксид, натиска върху рибните запаси чрез производство на нови източници на протеини за отглеждане на риба и транспортните емисии чрез производство и консумация на местни фуражи за животните.