На 31 октомври отбелязваме Международния ден на Черно море

31-10-2023 15:30

Днес, на 31 октомври, отбелязваме Международния ден на Черно море и подписването на Стратегическия план за действие за възстановяване и опазване на Черно море, свързан с т.нар. Букурещка Конвенция, с чието подписване шестте граничещи черноморски държави потвърждават важността от опазването на Черно море от всички нас. 

В тази връзка, Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР), бенефициент по Предефиниран проект №2 "Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на околната среда на Черно море", финансиран по Програма "Опазване на околната среда и климатричните промени" (ООСКП) на ФМ на ЕИП 2014-2021г., организира Ден на на отворените врати. Всички желаещи ще имат възможност да се запознаят с дейността и организацията на работа на БДЧР и да се срещнат с експерти.

В община Бургас, ученици от СУ "Д. Чинтулов" ще подредят арт инсталация на Часовника и изложба в сградата на общината по този повод, в община Несебър пък- ще бъде открита изложба на наградените творби от конкурса "Аз обичам Черно море" и награждаване на отличените участници в конкурса. Като бенефициент по програма ООСКП, и двете общини изпълниха успешно проекти, в рамките на които бяха изпълнени дейности, свързани с намаляването на отпадуците в акваторията на Черно море.