На 27-29.11 се проведе XVII Национална конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции

30-11-2023 16:32

На 28.11 на XVII Национална конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА), която се проведе в периода 27-29.11 в град София, беше представен напредъка по проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 "Черноморска електромобилност" по Програма "Опазване на околната среда и климатичните промени" на ФМ на ЕИП 2014-2021г.

На събитието беше обсъден приносът и усилията на шестте общини-партньори, а именно- Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър, Приморско, както и бенефициентът по проекта- обшина Каварна, в прилагането на "зелени" мерки в посока преобразуване на автомобилния транспорт чрез изграждане на автономни зарядни станции за електромобили, с цел постигане на мобилност с нулеви емисии. 

Други теми, които бяха засегнати по време на конференцията, включваха въпроси свързани със стратегическата визия, политиките, необходимите реформи за oсъщестяването на енергийния преход,както и енергийния мениджмънт в общините.