Нормативни документи относно изпълнението на програма ООСКП