ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ВСИЧКИ

Проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“

Бенефициент: Министерство за здравеопазването

Партньор:

- Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"

Бюджет:  1 109 718 евро (2 170 386,46 лв.)

Начало на изпълнението: 01.11.2021 г.

Продължителност: 30 месеца

Обща информация 

Уебсайт: https://pdp-health4all.org/