ЗАЕДНО НАПРЕД

Проект BGLD-1.007-0064 ЗАЕДНО НАПРЕД

Бенефициент: ТИЙМ ХОЛИДЕЙ ЕООД

Партньор: МИЛЕН'С ЕООД

Бюджет: 125 982,21 евро (246 396 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.