Хъб за социално включване Стамболийски

Проект № BGLD-3.002-0021 "Хъб за социално включване Стамболийски"

Бенефициент: Община Стамболийски

Партньори:

- Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници“

- CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS

Бюджет:  800 012,00 eвро (1 564 663,47 лв.)

Начало на изпълнението: 30.06.2022 г.

Продължителност: 24 месеца