Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево

Проект BGLD-3.002-0023 "Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево"

Бенефициент: Община Мъглиж

Партньори:

- Община Николаево

- Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници“

- CROSS-CULTURAL INTRODUCTION

Бюджет:  976 363,07 eвро (1 909 570.90 лв.)

Начало на изпълнението: 20.06.2022 г. 

Продължителност: 24 месеца