Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства

Проект № BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“

Бенефициент: Община Мъглиж

Партньори:

- Народно читалище Пробуда-1869 НЧ

- Община Николаево

- CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS

Бюджет:  499 759,23 eвро (977 429,10 лв.)

Начало на изпълнението: 19.04.2022

Продължителност: 24 месеца