Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово

Проект № BGLD-3.002-0004 Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа  на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово

Бенефициент: Община Смядово

Партньори:

- ОБЩИНА ВЕТРИНО

- ОБЩИНА БОЛЯРОВО

- Сдружение Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" 

- Сдружение "Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие" 

- НОРВЕЖКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА

Бюджет: 749 999,78 eвро ( 1 466 849.57 лв.)

Начало на изпълнението: 11.04.2022 г. 

Продължителност: 24 месеца