Въвеждане на иновативен метод за стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места

Проект BGLD-1.007-0067 Въвеждане на иновативен метод за стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места

Бенефициент: ЗИП ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД

Партньор: Клъстер за образование, обучения и квалификации

Бюджет: 195 827,79 евро (383 000 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.