СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ В МБАЛ-ЛЕВСКИ ЕООД ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ ИНОВАТИВНИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ УСЛУГИ

Проект BGLD-1.007-0021 СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ В МБАЛ-ЛЕВСКИ ЕООД ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ ИНОВАТИВНИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ УСЛУГИ

Бенефициент: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЛЕВСКИ ЕООД

Партньори: ИНСТИТУТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И НОВАТОРСТВО ЕООД

Бюджет: 152 190,97 евро (297 655.10 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.