Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово

Проект № BGLD-2.003-0011 Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово

Бенефициент: Община Горна Оряховица 

Партньори:

- СДРУЖЕНИЕ АЛФА КЛУБ

- Сдружение "Родна реч"

Бюджет: 469 702,10 eвро ( 918 643.36 лв.)

Начало на изпълнението: 18.04.2022 г. 

Продължителност: 24 месеца