Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско

Проект BGLD-1.007-0069 "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско"

Бенефициент: ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС ЕООД

Партньори:

- АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД

- Rodna rech

Бюджет: 143 650,00 евро (280 950.67 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.