Създаване на нови работни места в община Момчилград

Проект BGLD-1.007-0070 Създаване на нови работни места в община Момчилград

Бенефициент: СОЛАРОН ЕООД

Партньори: СДРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Бюджет: 98 328,05 евро (192 310 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.