Създаване на Музей на планината и хората, с изложение на местни традиционни занаяти

Проект BGLD-1.007-0030 Създаване на Музей на планината и хората, с изложение на местни традиционни занаяти

Бенефициент: ОБЩИНА БАНСКО

Партньори: 

- МУЗЕЕН КОМПЛЕКС ГР. БАНСКО

- СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ФИЗИЧЕСКИ ЗАТРУДНЕНИЯ ИЗБОР

Бюджет: 170 091,01 евро ( от които 86 868,80 евро съфинансиране) -  ( 332 664 лв.) ( от които 169 898 лв. съфинансиране) 

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.