Създаване на Майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра

Проект BGLD-2.003-0013-C01 Създаване на Майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра

Бенефициент: Община Ботевград

Партньори:

- Община Мездра

- Местна активна група - Ботевград Сдружение

Бюджет:  499 984,12 eвро (977 868,94  лв.)

Начало на изпълнението: 18.04.2022

Продължителност: 25 месеца