Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново

Проект № BGLD-3.002-0006 Създаване на център за интегрирани социални  и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново

Бенефициент: Община Пловдив

Партньори:

- ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ РОМА - ПЛОВДИВ

- НОРСЕНСУС МЕДИАФОРУМ

Бюджет:  1 181 333,00 eвро ( 2 310 451.09 лв.)

Начало на изпълнението: 11.04.2022 г. 

Продължителност: 24 месеца