Стимулиране на икономическата активност и създаване на заетост в община Елена чрез прилагане на иновативни подходи

Проект BGLD-1.007-0039 Стимулиране на икономическата активност и създаване на заетост в община Елена чрез прилагане на иновативни подходи

Бенефициент: община Елена 

Партньори:  РОТАРИ КЛУБ ЕЛЕНА Сдружение

 Бюджет: 199 998,50 евро (390 837.36 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.