Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД

Проект BGLD-1.007-0048 Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД

Бенефициент: община Вълчи дол

Партньори: СДРУЖЕНИЕ "ФОРУМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО"

 Бюджет: 199 998,50 евро (391 157.07 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.