Развитие на местната заетост чрез иновативни подходи за обучения и нови работни места

Проект BGLD-1.007-0001 Развитие на местната заетост чрез иновативни подходи за обучения и нови работни места

Бенефициент: Иновативни образователни технологии ЕООД

Партньор: Клъстер за образование, обучения и квалификации

Бюджет: 63 334,19 евро (123 869 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.