Развитие на културни и фестивални дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена

Проект BGLD-1.007-0031 Развитие на културни и фестивални дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена

Бенефициент: ОБЩИНА БАНСКО

Партньори: 

- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - 1894"

- СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ФИЗИЧЕСКИ ЗАТРУДНЕНИЯ "ИЗБОР"

Бюджет: 175 508,74 евро (343 260 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.